...............oud en vertrouwd, klaar voor de toekomst!.............

BouwGarant

De Stichting BouwGarant is opgericht door de branche vereniging Bouwend Nederland en heeft als doel om de particuliere opdrachtgever te beschermen tegen het niet nakomen of niet na kunnen komen van de aangegane verplichtingen door de aannemer.

Doordat wij aangesloten zijn bij de Stichting BouwGarant kunnen wij op al onze werken deze garantie aanbieden. Als opdrachtgever dient u deze garantie zelf voor aanvang van de bouw aan te vragen. Deze garantie schrijft voor dat wij de Covo 2010 als algemene voorwaarden dienen te hanteren wat wij voor de particulier ook doen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting BouwGarant opgesteld in samenspraak met de branche vereniging Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis. Voor meer informatie zie www.bouwgarant.nl.

Voor de bedrijfsmatige opdrachtgevers hanteren wij als algemene voorwaarden de AVA 1992.

Het spreekt voor zich dat al onze werkzaamheden automatisch mee verzekerd zijn op onze doorlopende C.A.R. verzekering en onze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.